Al 25 jaar bouwen
zonder zorgen
met Scheldimmo

En al 25 jaar tevreden klanten!
Lees hun bevindingen   

Waarom
Scheldimmo
Welke garanties
biedt Scheldimmo
Kan ik besparen
met eigen werk
Wie zijn Scheldimmo
vandaag
Hoe open is een
open boek bij Scheldimmo
Scheldimmo
in de pers

Waarom bouwen met coördinatie- en aanbestedingsbureau Scheldimmo

Het is algemeen bekend dat de bouwheer veel wijzer is ná het bouwen van zijn woning dan ervóór.Deze wijsheid heeft hij echter tè duur betaald.
Het ingenieurs- en aanbestedingsbureau Scheldimmo is gespecialiseerd in nieuwbouwwoningen en combineert sinds 1990 de voordelen van het systeem sleutel-op-de-deur met de voordelen van het systeem architect/afzonderlijke aannemers.

Duidelijk - transparant - eerlijk,

er zijn er wel meer die dat van zichzelf beweren!
Er zijn er al heel wat minder die het durven schrijven, en diegenen die ook nog kunnen uitleggen waarom ze duidelijk, transparant en eerlijk zijn, die zijn eerder zeldzaam. In de praktijk betekent dit voor u:

scheldimmo

Wij bieden u vier waterdichte garanties

Prijsgarantie

De bouwheer heeft een budget én een lijst van wensen.
Budget en wensen staan meestal lijnrecht tegenover elkaar.
Via een gedetailleerde meetstaat krijgt de bouwheer reeds van bij het voorontwerp inzage in de prijsvorming van zijn wensen. M.a.w. de ingenieurs van Scheldimmo laten van bij het voorontwerp de vermenigvuldiging zien tussen hoeveelheden en eenheidsprijzen.
De bouwheer kan vanaf dat moment weloverwogen keuzes maken om binnen zijn budget te geraken. Bovendien stelt Scheldimmo zich borg voor de meetstaat van de totale woning. Indien deze niet correct is past Scheldimmo het verschil bij!


Kortingsgarantie

Door hun groot omzetcijfer genieten sleutel-op-deur bedrijven massa-kortingen bij:

Deze massa-kortingen worden echter opgeslorpt door de werking eigen aan het sleutel-op-deur-systeem, met name: Scheldimmo legt de nadruk op de tevredenheid van de bouwheer en rekent op zijn mond-aan-mond reclame.
Scheldimmo: Ongeveer de helft van de massa-kortingen welke Scheldimmo verkrijgt blijft hierdoor voorbehouden aan de klant.


Kwaliteitsgarantie

Het ingenieursbureau Scheldimmo bestaat uit 7 industrieel ingenieurs bouwkunde en 1 burgerlijk ingenieur bouwkunde. Dit ingenieursteam voert volgende taken uit: De werforganisatie, de werfopvolging, de netheid op de werf, de strenge selectie en voortdurende begeleiding van aannemers en leveranciers resulteren in een uiteindelijke meerwaarde.


Termijngarantie

Bovendien behoedt het team van ingenieurs de bouwheer én de architect voor technische en organisatorische zorgen. De architect hoeft zich niet langer in te dekken via administratieve dure boeteclausules en hoeft niet langer boze faxen of aangetekende brieven te sturen om zijn macht/onmacht te laten gelden.Problemen, vastgesteld door de architect bij leveranciers, importeurs of fabrikanten, worden steeds onder druk van Scheldimmo opgelost in het voordeel van de bouwheer. Hetgeen resulteert in zowel een financieel als een termijnvoordeel.

Besparen door eigen werk

De bouwheer kan zélf eenvoudige werken uitvoeren tijdens de ruwbouwfase. Er is tevens mogelijkheid om zélf bepaalde werken in de afwerkingsfase uit te voeren, m.n. electriciteit, sanitair, dakisolatie,... … en dit aan de prijzen welke vooraf door Scheldimmo in de gedetailleerde meetstaat werden vermeld. Hetgeen resulteert in eerlijke minprijzen.

scheldimmo

Maak kennis met ons complementair team van experten

Het Scheldimmo-team bestaat uit 8 ingenieurs bouwkunde onder leiding van Jean-Marie Plasschaert, burgerlijk ingenieur bouwkunde én zaakvoerder.

Ons team staat sinds 1990 dagelijks in voor de werforganisatie, de strenge selectie en voortdurende begeleiding van aannemers en leveranciers. Zelfs tot lang na de oplevering van uw woning blijven wij tot uw dienst. Het resultaat is een belangrijke kwalitatieve meerwaarde voor uw woning. Scheldimmo werkt niet met vertegenwoordigers noch met advertenties, maar leeft vooral van uw mond-aan-mondreclame.
Dagelijks verbinden wij dus onze toekomst aan uw tevredenheid!

Het Team

Jean-Marie Plasschaert
Burgerlijk bouwkundig ingenieur
dagelijkse leiding, stabiliteitsberekeningen, innovatieve technieken

Dominique
Industrieel ingenieur bouwkunde

uitleg bij meetstaten, opstellen contract met de bouwheer, opstellen contracten met de aannemers

Glenn
Industrieel ingenieur bouwkunde

hoofd calculatie, coördinator opleveringen & nazorg

Jeroen
Industrieel ingenieur bouwkunde

ontwerp verticaal bronsysteem geothermiehuis, innovatie, research en online metingen

Ken
Industrieel ingenieur bouwkunde

werfleiding, EPB verslag, optimalisatie E-peil geothermiehuis, postinterventiedossier

Kris
Industrieel ingenieur bouwkunde

veiligheidscoördinatie, werfleiding

Olivier
Industrieel ingenieur bouwkunde

voorcalculatie, opstellen meetstaten, ontwerp warmtepomp

Tim
Industrieel ingenieur bouwkunde

voorcalculatie, opstellen meetstaten, kostprijs geothermiehuis

Tobia
Industrieel Ingenieur

specialist geothermie

Caroline
Bediende

facturatie, algemene administratie

Aniana
Boekhoudster

boekhouding, algemene administratie


Contact

Scheldimmo
Bosstraat 54
9820 Schelderode
tel 09 362 42 18
fax 09 362 33 30
info@scheldimmo.be

Scheldimmo = volledig transparante facturatie

Facturatieschema Sleutel-op-de-deur:

facturatieschema sleutel op de deur

Facturatieschema Scheldimmo:

facturatieschema scheldimmo

De visie van Scheldimmo in de pers

Bouw&Wonen > Passiefnorm verplichten is discriminerend en duur - Column door Jean-Marie Plasschaert

Bouwen & Verbouwen > Alternatieven voor passiefbouw - Artikel door Jean-Marie Plasschaert

Bouw&Wonen > Het (on)recht van de sterkste - Column door Jean-Marie Plasschaert

Bouw&Wonen > Over isolatiekoorts en heilige huisjes - Column door Jean-Marie Plasschaert

Bouw&Wonen > Ventilatie D(rama) - Column door Jean-Marie Plasschaert

Bouw&Wonen > Passief, warm aanbevolen! - Column door Jean-Marie Plasschaert

Bouw&Wonen > Het gelag - Column door Jean-Marie Plasschaert

Bouw&Wonen > Spraakverwarring - Column door Jean-Marie PlasschaertArtikelen over Geothermie

Persbericht > De Duurzame Energie Koepel steunt de hoofdlijnen van een Nationaal Energie Akkoord