Bijna
energieneutraal
wonen dankzij
Geothermie
Bezoek aan
een Geothermiehuis   
Waarom
Geothermie
Meerprijzen om tot
€ 0 verbruik te komen
De sterkte van Geothermie
en hoeveel bespaart u
Hoe werkt
Geothermie
Geothermie
samengevat

Het Geothermiehuis

Boor uw energiefactuur de grond in

Mensen die aan bouwen denken, willen vooraf weten hoe ze een betaalbare, energiezuinige en comfortabele woning kunnen neerzetten. Hoeveel hun energiefactuur zal bedragen op het einde van het jaar en hoeveel ze die kunnen verlagen door middel van welke ‘betaalbare energie-investering’. Met andere woorden de economische rendabiliteit volgens hun portemonnee.
Continu stijgende energieprijzen, dalende voorraden fossiele brandstoffen en een strenger wordende regelgeving rond de energieprestatie van gebouwen maken het noodzakelijk milieubewust en vooral zuinig met energie om te springen. De oplossing bevindt zich onder onze voeten, namelijk aardwarmte. Een doordachte combinatie van isolatie en de warmtepomp met verticale aardsondes geeft een super-energiezuinige woning die én betaalbaar én rendabel is, namelijk het Geothermiehuis.

het geothermiehuis

Het GEOTHERMIEHUIS is een BEN-woning (E-peil 30) zonder dikke muren (ruimteverlies), zonder potdicht te zijn en zonder 4-maandelijks te reinigen luchtaanvoerkanalen. Haar kracht zit hem verder in een extreem efficiënte verwarming van ruimtes en sanitair warm water en in een machtige en goedkope koeling.

Kortom deze woning combineert een maximum aan comfort, gezondheid, beschikbare ruimte, laag energieverbruik aan een minimum aan investering.


Meetresultaten

De heel positieve commentaren van de bewoners van reeds meer dan 250 gerealiseerde geothermiewoningen hebben Scheldimmo en Geo-Thermics ertoe aangezet om, onder toezicht van een gerechtsexpert, in één van onze geothermiewoningen zeer uitgebreide dagelijkse metingen te registreren. Bekijk de metingen op www.geothermiehuis.be


Realisatie

Het Geothermiehuis, een realisatie van Aanbestedings- en Coördinatiebureau Scheldimmo, in samenwerking met grondboor- en installatiebedrijf Geo-Thermics laat u maximaal genieten van gezondheid, ruimte en comfort.het geothermiehuis

Boor uw energiefactuur de grond in

Meerinvestering Geothermiehuis2018 met € 0 verbruik t.o.v. E-40 woning met hernieuwbare energie

(200m², garage incl.)

Prijzen incl. BTWDetailprijsTotale kostprijs
E40, luchtdichtheid v50 = 2 à 4, C+ EVO II smartzone
Gas + vloerverwarming (schouwdoorvoer inbegrepen)€ 16.000€ 23.000
Verplichte hernieuwbare energie (zonneboiler + PV-panelen)€ 7.000 
Geothermiehuis2018 met € 0 verbruik
200 Lm boringen€ 7.200€ 28.000
Warmtepomp 8 kW (interne boiler en koeling) met 25% korting€ 8.800 
Vloerverwarming met 25% korting€ 7.000 
12 PV-panelen€ 5.000 
 Meerinvestering = € 5.000

Subsidies € 5.000 > resultaat € 0 meerprijs


Meerinvestering Passiefhuis met € 0 verbruik t.o.v. E-40 woning met hernieuwbare energie

(200m², garage incl.)

Prijzen incl. BTWDetailprijsTotale kostprijs
E40, luchtdichtheid v50 = 2 à 4, C+ EVO II smartzone
Gas + vloerverwarming (schouwdoorvoer inbegrepen)€ 16.000€ 23.000
Verplichte hernieuwbare energie (zonneboiler + PV-panelen)€ 7.000 
Passiefhuis gas + zonneboiler met € 0 verbruik
Isolatie passiefhuis (2x meer in vloer en dak)€ 12.500€ 57.500
3-dubbel glas + aanpassing raamprofiel€ 3.000 
Aanpassing in ruwbouw en afwerking€ 3.500 
Kostprijs ruimteverlies door isolatie€ 2.500 
Gascondensatieketel€ 5.000 
Zonneboiler€ 5.500 
Zonnescreens + bredere arduindorpels € 8.000 
Meerprijs vertilatiesysteem D t.o.v. C+ EVO II€ 4.000 
Luchtdichtheid v50 = 0.6€ 3.500 
24 PV-panelen€ 10.000 
 Meerinvestering = € 34.500
Beperkte airco is hier nog niet in verrekend.

Meerinvestering Woning met lucht/water warmtepomp met € 0 verbruik

(200m², garage incl.)

Prijzen incl. BTWDetailprijsTotale kostprijs
E40, luchtdichtheid v50 = 2 à 4, C+ EVO II smartzone
Gas + vloerverwarming (schouwdoorvoer inbegrepen)€ 16.000€ 23.000
Verplichte hernieuwbare energie (zonneboiler + PV-panelen)€ 7.000 
Woning met lucht/water warmtepomp met € 0 verbruik
Warmtepomp 8 kW (binnen- en buitenunit€ 14.000€ 38.000
Vloerverwarming€ 9.000 
24 PV-panelen + 12 extra om ontdooiingscyclus teniet te doen€ 15.000 
 Meerinvestering = € 15.000


De Trias Energetica

De geestelijke vader Ir. E. Lysen alsook de verdere uitwerkers ervan met name de Technische Universiteit Delft hebben het over Energie-efficiëntie en over Energieverbruik.
Ze hebben het dus NIET over de energievraag zoals de passiefhuislobby ons zou willen laten geloven.
Europa heeft het eveneens over Energieverbruik. Hier is zelfs een formule voor uitgeschreven door Europa (2010/31/EU).
Inderdaad om energiezuinig te bouwen, mag je niet enkel kijken naar 1 component nl. het beperken van de energievraag voor verwarming (zoals bij passiefbouw)! Er moet tevens rekening gehouden worden met ALLE COMPONENTEN (5 tellers en 5 noemers) van de formule om het Energieverbruik te bepalen.

het geothermiehuis

Het passiefhuis concentreert zich enkel op de eerste teller (≤ 15 kWh/m²), met name verwarming, om het Totaal(!) Energieverbruik van de volledige woning naar beneden te halen. Hiervoor dient een sterk doorgedreven woningisolatie en luchtdichtheid toegepast te worden. Resultaat: gering comfort in de zomer, minder beschikbare ruimte en veelvuldig onderhoud van het verluchtingssysteem D wil men geen gezondheidsrisico lopen. Ondanks die dure inspanningen blijft het Energieverbruik in een passiefhuis beduidend hoger dan dat van een geothermiehuis. Het Geothermiehuis concentreert zich in de eerste 2 tellers op de strenge isolatienorm van BEN-woningen en bovendien in de eerste 3 noemers op het machtig rendement van de geothermische warmtepomp bij zowel verwarming, koeling als warm water om het Totaal Energieverbruik naar beneden te halen.

het geothermiehuis

  1. De rekenwaarden zijn geldig voor een standaard open bebouwing met een woonoppervlakte van 200 m², incl. garage.
  2. Geo-koeling bij het Geothermiehuis2018 wordt gerealiseerd via de watermassa in de aardsondes die de watermassa in de vloerleidingen afkoelt.
  3. Energieverbruik van circulatiepomp verwarming en ventilator (bij gasbrander).
  4. Om koeien met koeien te kunnen vergelijken is omschakeling naar primair energieverbruik noodzakelijk.
    Elektriciteit wordt meegerekend met een factor 2,5. Gas daarentegen met een factor 1.
    Vb. E-40 woning: 34,5x1 + 17,8x1 + (0+1+2,9)x2.5 = 62,1
  5. De meerprijzen om tot € 0 verbruik te komen voor een passiefwoning en voor een woning uitgerust met L/W warmtepomp vind je onder de knop bovenaan rechts
  6. Het prosumententarief bestraft zonnepanelen met ongeveer € 100 per kW vermogen van de omvormer. Het Geothermiehuis2018 wordt het minst belast - namelijk € 250 - omdat het het minst aantal zonnepanelen nodig heeft.

Besluiten

Ten opzichte van de bewoners van het Geothermiehuis2018 zullen de bewoners van een Passiefhuis NOOIT die meerprijs van € 34.500 nog kunnen inhalen! Dit omdat ze beiden reeds uitgerust zijn met voldoende PV-panelen om van € 0 verbruik te vertrekken. ERGER NOG: de terugverdientijd bedraagt méér dan 100 jaar.
HIERMEE IS BEWEZEN DAT PASSIEFBOUW, OOK VOOR STEDEN EN GEMEENTEN, NIET LANGER BUDGETTAIR VERDEDIGBAAR IS NAAR DE BELASTINGBETALER TOE. Extra subsidies voor passiefwoningen of kiezen voor scholen met passiefuitvoering is een schot naast de roos.

Hopelijk wordt het in de toekomst VERPLICHT het WERKELIJK energieverbruik te meten. Dan pas zal duidelijk worden hoeveel koelingsenergie er via EPB te weinig in rekening wordt gebracht bij passiefbouw en bij woningen uitgerust met een Lucht/Water warmtepomp. Dan pas zal duidelijk worden hoe het gesteld is met de échte rendementen voor verwarming en aanmaak warm water van het Lucht/Water warmtepompsysteem wegens het niet in rekening brengen van de ontdooiingscyclus: om het anderhalf uur dient een halfuur ontdooid te worden met een weerstand of aanverwante van ongeveer 5 kW.

Geothermie  =  tot 80% van uw energie GRATIS van moeder aarde!

schema van een geothermiehuis


Geothermie samengevat


Hoe werkt een geothermisch warmtepomp


werking van geothermie door scheldimmo

Waarom werken met aardsondes

Er bestaan verschillende warmtebronnen voor een warmtepomp: De verticale warmtewisselaar of aardsonde is veruit de meest efficiënte manier van werken. De aarde biedt immers een onuitputtelijke bron van warmte met bovendien een stabiele en relatief hoge brontemperatuur van 10°C. Daarbij komt dat deze techniek bijna overal toepasbaar is en er voor boringen tot 50m diepte geen vergunning nodig is en de aanwezigheid van water en van waterlagen een aanzienlijk pluspunt is.
Bij een horizontale grondwarmtewisselaar daarentegen moet u over een redelijk groot grondoppervlak beschikken, is de brontemperatuur behoorlijk variabel en dreigt er uitputting van de grond te ontstaan, waardoor deze kan bevriezen. In dat geval komt de grond los van het buizen-systeem, is er geen overdracht meer en kan het systeem niet meer functioneren.
Grondwater als warmtebron vergt dan weer een veel grotere investering, specifieke vergunningen, en vooral een geschikte ondergrond.

Bij een warmtepompsysteem op basis van buitenlucht is het energieverbruik een heel stuk hoger, vooral in koude periodes waarbij de brontemperatuur voor uw warmtepomp natuurlijk extreem laag ligt.

Put Geothermie de bodem uit?

In tegenstelling tot wat wel eens wordt beweerd, put geothermie met vertikale aardsondes de bodem niet uit. Scheldimmo heeft een onafhankeijke casestudy laten maken, die kan u hier bekijken.